Norwegian/Norsk

Velkommen til ARCTAQUA

Innovasjonskunnskap innen Arktisk oppdrett på tvers av landegrensene

Oppdrett er en av de hurtigst voksende sektoren innen matproduksjon i verden og blir betraktet for å være en miljømessig, bærekraftig og god kilde for protein til en voksende verdensbefolkning. Til tross for den globale veksten, så har produksjon innen oppdrett i Europa og Russland ikke fulgt den økende etterspørselen for akvakulturprodukter. En videre diversifisering og satsning på nye arter innen oppdrett vil derfor kunne bidre til å dekke etterspørselen for fiskeprotein. ARCTAQUA har som hovedmål å promotere utviklingen av bærekraftig oppdrett i den Arktiske region. ARCTAQUA prosjektet, har satt seg som mål å adressere noen flaskehalser i produksjon av fire nye arter (arktisk røye, flekksteinbit, sik og nelma) i den Arktiske region, som på sikt vil føre til en forbedret økonomiske situasjon gjennom utvidet produksjon av disse artene. ARCTAQUA vil på så måte føre til flere jobbmuligheter og bidra til økonomiske vekst og utvikling i den Arktiske region.

 

De norske partnere i prosjektet er Nord universitet, Sigerfjord Fisk AS og Akvatik AS.