Finnish/Suomalainen

Tervetuloa ARCTAQUA

Yhteiset innovaatiot arktisessa vesiviljelyssä

Kalan kulutus on ollut vuosikymmeniä nousussa, ja vesiviljely on globaalisti yksi nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto. Euroopassa ja Venäjällä alan kasvu ei ole kuitenkaan pystynyt seuraamaan kysynnän nousua. ArctAqua hankkeen päätavoite on kehittää yhteisiä menetelmiä arktisten kalojen saatavuuden parantamiseksi ja kalatiskin lajikirjon monipuolistamiseksi. Globaalisti tuotettujen lohen ja kirjolohen rinnalle on tarkoitus kehittää kansallisesti tärkeiden lajien, kuten nieriä, kissakala ja siikalajit, tarjontaa huomioiden ympäristövaikutukset ml. kiertovesikasvatuksen mahdollisuudet. Hanke tukee alueen taloudellista kasvua ja kestävän kalatalouden laajentumista.

Suomesta ArctAqua hankkeeseen osallistuu Luke.