Swedish/Svenska

Välkommen till ARCTAQUA

Gränsöverskridande innovationer inom arktiskt vattenbruk

 

Vattenbruket är den snabbast växande branschen inom global djuruppfödningsindustri, och anses utgöra en hållbar källa för att förse världens växande befolkning med protein. I Europa och Ryssland har dock inte vattenbrukets produktion ökat i takt med marknadens efterfrågan. Ett sätt att tillgodose marknadens efterfrågan på fisk som proteinkälla är att bredd utbudet av arter inom vattenbruket. ARCTAQUA-projektet kommer ta sig an de största flaskhalsarna för ökad produktion av nya fiskarter inom den arktiska regionen, vilket kommer ge lägre produktionskostnader och en expansion av näringen i området. Det långsiktiga målet för ARCTAQUA är att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i de arktiska regionerna.

 

Svenska partners inom projektet är Göteborgs universitet (GU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).