Barneverntjenestens arbeid med emosjonell vold

Dette prosjektet skal bidra med kunnskap om hvordan barneverntjenesten forstår og arbeider med emosjonell vold.

I forskning, politikk og praksis i barneverntjenesten har det vært en begrenset oppmerksomhet rettet mot emosjonell vold. Dette til tross for de negative konsekvensene opplevelser med emosjonell vold synes å ha for barn og unges psykiske helse og livskvalitet på lang sikt. Dette doktorgradsprosjektet skal bidra til å rette oppmerksomheten mot emosjonell vold, med mål om å fremskaffe kunnskap om hvordan profesjonelle i barneverntjenesten dokumenterer, beskriver og forstår dette fenomenet. I tillegg belyser studien profesjonelles utøvelse av skjønn i arbeidet med familier som opplever emosjonell vold.

Forskningsdesignet er kvalitativt og omfatter ulike typer data organisert i to delstudier.

  • Dokumentanalyse av utvalgte dokumenter fra mapper i barneverntjenesten.
  • Fokusgruppeintervju av kontaktpersoner i barneverntjenesten.

Resultatene fra prosjektet vil publiseres i en doktorgradsavhandling i 2023.

Prosjektleder er stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Sigrid Ness.

Veiledere: