Om meg og denne bloggen

Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse. Jeg har ca. 25 års erfaring fra høyere utdanning i egenskap av IT-sjef, foreleser, dekan og veileder.

Denne bloggen inneholder ulike funderinger om, og eksempler fra, egen undervisnings- og veiledningspraksis. Samtidig er den en digital pedagogiske mappe ment å skulle presenterer og dokumenterer min tanker rundt min undervisning, og min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003.

Den didaktiske mappen inneholder følgende betraktninger

I menyen til høyre finnes lenker til alle innleggene i denne bloggen etter hvert som jeg funderer på ulike sider ved min undervisning, veiledning og forskning.

Jeg har vært tilstede på internett siden 1994 og det meste av tiden i jobbsammenheng. Sterkt påvirket av forskere som Howard Rheingold har jeg utforsket ulike muligheter for faglig bruk av verdensveven, både som foreleser og som dekan. I løpet av årene som har gått siden 1994 har jeg bygget opp en ganske så stor tilstedeværelse på nettet, og har tatt i bruk ulike sosiale medier (eller Web 2.0 som det en gang ble kalt) så snart de dukket opp. Det har derfor vært naturlig for meg å benytte blogg som verktøy når jeg skulle dokumentere både min undervisnings- og veiledningserfaring.