Undervisningsfilosofi – Effekt

Under “Undervisningsfilosofi” beskriver jeg filosofien bak min måte å drive undervisning på, fra 2002 til d.d. Sentralt står tanken om studentsentrert undervisning, der studentene skal, bl.a., bruke verktøy for å skape ulike produkt. Men har min måte å strukturere undervisningen på noen effekt for mine studenters motivasjon for å lære? Jeg har så langt hatt en høy gjennomføringsprosent i mine studier, og studentene selv gir uttrykk for positive synspunkter på min undervisning.

Som del av studentevalueringen av bachelorstudiet i informatikk i ble studentene i 2006 spurt om å evaluere undervisning, arbeidsform, utbytte og faginteresse. Som det fremgår av grafene under kommer samfunnsinformatikk godt ut av det. (Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse)

 

 

 

 

 

 

At samfunnsinformatikk, som i sin helhet var basert på PBL og med reelle oppdrag knyttet til spesifikke oppdragsgivere (Redd Barna og Kripos), kommer godt ut i undersøkelsen er i tråd med det internasjonal forskning viser når det gjelder PBL. Når studentene opplever en autonomi i sitt arbeid og får kontroll med egen læringsprosess, øker også motivasjonen og engasjementet (Headden and McKay, 2015).

Modulen OAL151 – Introduksjon til IT-ledelse var samlingsbasert og jeg kombinerte forelesninger på campus med forelesninger på nett, og med praktiske arbeidskrav. Også her var resultatet positivt.

OAL151_Poll Resultat av  undersøkelse for OAL151 – Introduksjon til IT-ledelse, 2013 (Klikk for større bilde)

Studentene som tok OAL151 var en blandet gruppe av sykepleiere, politi, kommunebyråkrater og et par selvstendig næringsdrivende. Felles for de offentlige ansatte var at de ønsket å kvalifisere seg for ledende stillinger. OAL 151 var det eneste kurset som fokuserte på bruk av IKT, og som foreleser benyttet jeg både min erfaring fra ulike lederstillinger, så vel som min erfaring med sosiale medier, til utforme kurset rundt praktiske oppgaver knyttet til både blogg og twitter. I følge Dewey er læring en aktiv prosess, det han kaller “learning by doing”, og i tråd med hans teorier søkte jeg å ta utgangspunkt i studentenes interesse i det å mestre kommunikasjonsteknologi som del av en fremtidig lederstilling. I motsetning til samfunnsinformatikkfaget ved HiNE, ble det ikke utført noen større undersøkelse knyttet til OAL151.

Det er heller ikke utført spesielle undersøkelser i forhold til bachelor i informasjonssystemer sin moduler IFT101, IFT203a, IFT203c, IFT202 og IFT303. Men emneevaluering foretatt av administrasjonen for IFT101 i 2016 indikerte at studentene var fornøyd med min undervisning.

Når det gjelder studentene i IKT og Læringsmodulen ITL111 / IKT1002 så leverer disse refleksjonsnotat for hvert arbeidskrav, noe som gir både meg og mine kolleger verdifulle data. Her er et knippe uttalelser om min undervisning:

Spesielt inspirerende er det å se at forelesningene varierer så mye i format. Hørespill om datasikkerhet og Dvolver Moviemaker vitner om en leken tilnærming til fagstoffet, og det liker jeg godt.
Student, IKT og Læring 1, 2016

Tenker at etter å ha hørt «lyttespill», sett filmsnutter, leste tegnestriper og tekst, så har man fått åpnet øynene litt. Synes videre det er fantastisk at du bruker så forskjellige måter å formidle budskapet i pensum på, forandringen gjør at stoffet blir litt lettere å forstå og jobbe med.
– Student IKT og Læring 1, 2016

Liker veldig godt forelesningen, fordi de er enkle og lette å forstå, samtidig som ulike de begrepene er veldig godt forklart.
– Student IKT og Læring 1 (ITL111, AK1), 2015

Jeg syns at Godejord forklarer godt og det var enklere å forstå begrepene etter å ha sett forelesningene.
– Student IKT og Læring 1 (ITL111, AK1), 2015

Jeg må si meg fornøyd med ….og ikke minst med rådene, tipsene og veiledningene jeg fikk av vår lærer, Per Arne. Hans forelesninger var klare, tydelige og lærerike. Per Arne har ført oss inn i IKT-verden på en spennende måte og samtidig bringet til oss IKT-verden på en enkel men lett tilgjengelig måte
– Student, IKT og Læring 1, 2015

Jeg synes forelesningen til Per A. Godejord var utrolig god.
– Student, IKT og Læring 1, 2014

I tillegg til pensumlitteraturen og ulike nettressurser i tilknytning til emnet har vi latt oss bli inspirert av Godejord sine forelesninger, spesielt videoforelesningen om hvordan en datamaskin er bygd opp og momenter en bør ha kjennskap til med tanke på hvordan ulike operasjonssystemer fungerer eller ikke fungerer i sammen.
– Student, IKT og Læring 1,  2014

Jeg synes at de forelesningene vi har på nett har vært veldig lærerikt.
– Student IKT og Læring 1 (ITL111, AK1), 2014

Da jeg startet å skrive på dette prosjektet, var jeg veldig motløs. Det gjorde ikke saken bedre å slå opp i boken «Innføring i informasjonsteknologi» for å tilegne meg kunnskap om operativsystemet. Det virket veldig komplisert, samtidig som at det sto ganske mye om operativsystemet. Men da jeg klikket meg inn på en av dine forelesningsfilmer om dette emnet, ble jeg straks lettere til sinns. Du forklarte det mye enklere og i en mer kortfattet form.
– Student IKT og Læring 1 (ITL111, AK1), 2015

Av de moduler jeg har hatt ansvar for i IKT og Læring har antall studenter som leverer til mappestenging (eksamen) lagt på mellom 77 og 71, av et totalantall på mellom 104 og 83 studenter. Høyest antall som leverte, og som også fikk ståkarakter på endelig innlevering, var 75 av totalt 83 studenter.

I studieåret 2018-2019 ble det tatt opp ca. 150 studenter totalt for IKT og Læring 1 og 2. I emnet IKT1002 (tidligere ITL111) som jeg har hatt eneansvar for var det ved slutten av semesteret (november) 99 studenter registrert i Canvas og av disse hadde 80 levert til veiledning og var klare for mappestenging. Også denne gruppen studenter var fornøyd med undervisningsopplegget, noe som kom til uttrykk i emneevalueringen høsten 2018. Denne kan leses på Scribd.

Når det gjelder studentenes syn på bruken av dataspill som verktøy for læring er dette behandlet under “Verktøybruk – Studenter“.

—–
Referanser:

Headden, Susan, and Sarah McKay. “Motivation Matters: How New Research Can Help Teachers Boost Student Engagement.” Carnegie Foundation for Advancement of Teaching (2015)

Thompson, Peter. “Handbook of the Economics of Innovation”, Elsevier (2010), Chapter 10 Learning by Doing, s.429-476

 

Forfatter: pagodejord

Senior Lecturer in ICT (2003). Majoring in Information Science (UiB, 1991); including major specialization in Public Law, focusing on Employment Law and Police Law. Pedagogical Seminar (UiB, 1991). Further specialization in Tactical Evaluation and Guidance (HVSKS, 2012).​