Undervisningsrepertoar

Perioden 2003/ 2004 – d.d. (Undervisning ved nasjonale institusjoner)

Kurs / Emne Nivå/ Institusjon/ År Undervisnings-form
Nettressurs
IN907 og IN116 Samfunns-informatikk 1. og 3. år bachelor/ HiNE / 2003 / 2004 – 2009 Flipped classroom Web

Wiki

ITL103 IKT i samfunns- og arbeidsliv EVU/ HiNE / 2006-2008 Asynkron, nettbasert Blogg
IN209 Praksis i bedrift 2. år bachelor/ HiNE/ 2007 Flipped classroom Blogg
OAL151 IT som ledelsesverktøy Årsstudie/ HiNT/ 2013, 2014 Flipped classroom Blogg
SPO300 Spillkultur og samarbeids
-teknologi
3. år bachelor/ HiNT/ 2014 Flipped classroom Blogg
ITL111 / IKT1002 Grunnleggende inform.
-behandling
EVU/ HiNE/ Nord U/ 2014-2017, 2018 Asynkron, nettbasert Blogg
ITL112 Læring med IKT EVU/ HiNE/ 2014-2015, 2018 Asynkron, nettbasert LMS Moodle , Fronter og Canvas
ITL113 Digital dannelse EVU/ Nord U/ 2018 -2019 Asynkron, nettbasert LMS Fronter og Canvas
ITL118 Spillbasert læring EVU/ Nord U/ 2018 – 2019 Asynkron, nettbasert LMS Fronter og Canvas
ITL119 Pedagogisk bruk av sosiale medier EVU/ Nord U/ 2018 – 2019 Asynkron, nettbasert LMS Fronter og Canvas
SPO1510 Spillkultur 1. år bachelor/ HiNT/ 2015 Flipped classroom Blogg
IFT203a Observasjon i bedrift 2. år bachelor/ HiNE/Nord U/ 2015 og 2017 Asynkron, nettbaser Blogg
IFT203 Informasjons-systemer i organisasjon 2. år bachelor/ Nord U/ 2017 Blended Learning i samarbeid med  Beata Godejord, PhD. LMS Fronter og Canvas / – med ressurser fra Wiki
IFT203c Ekstern prosjektpraksis 3. år bachelor/ HiNE/ Nord U/ 2015-2016 og 2016-2017 Asynkron, nettbasert Ingen
IFT101/ IKT1000 Innføring i informasjons-teknologi 1. år bachelor/ HiNE/Nord U/ 2015 og 2016, og 2018 Flipped classroom, med fokus på arbeidskrav og teamarbeid LMS Fronter og Canvas
IFT202 IT-Ledelse med vekt på prosjektstyring

 

 

2. år bachelor/ HiNE/ 2015 (ansvar for hoveddelen av modulen, med temaene Organisasjonsteori, Ledelse, Strategi, og IKT og Jus)

 

 

 

Flipped classroom

LMS Moodle
IFT303 Økonomisk styring 3. år bachelor/ HiNE/ 2015 Flipped classroom LMS Moodle
IFT309 Bachelor-prosjekt i Informasjons-systemer
(6 grupper)
3. år bachelor/ Nord U/ 2016-2018 Veiledning Ingen
Masteroppgaver  

4 stk. MBA og 1 stk. MASIK/ Nord Univ/  2017-2019

Veiledning Ingen

Forfatter: pagodejord

Senior Lecturer in ICT (2003). Majoring in Information Science (UiB, 1991); including major specialization in Public Law, focusing on Employment Law and Police Law. Pedagogical Seminar (UiB, 1991). Further specialization in Tactical Evaluation and Guidance (HVSKS, 2012).​