From Simulation to Field Exercises – en ide

Personell som skal trenes i samvirke har tilgang til simuleringslaboratoriet (NORDLAB) ved Nord universitet, Bodø. I utdanningssammenheng vil dette være nokså typisk samlingsbasert opplegg der studentene er i aktivitet under samlingen, men har ingen videre oppgaver mellom samlingene (eller øvelser).

Man kunne tenke seg at det utvikles mindre simuleringsprogram, gjerne etter mønster fra dataspill, med mindre scenarioer knyttet til det tema som øves. På denne måten kan både enkeltmannsferdigheter og samvirkeferdigheter trenes mellom samlingene/ øvelsene. Rene enkeltmannsøvelser kan være i form av ulike spillsituasjoner der den som skal øves spiller mot maskinens AI (Single Player mode), mens samvirkeøvelse skjer i form av scenarioer der «spilleren» må interagere med andre for å løse spesifikke oppdrag (Multiplayer Mode). Deretter samles gruppen igjen i simuleringslaboratoriet som del av en øvelse.

Dette vil kunne sikre en holistisk tilnærming til trening av beredskapsledere, både i samvirkeøyemed og med fokus på enkeltmannskunnskap.

Evaluering og veiledning (TAKEVAL) implementeres hele veien. Man kunne her tenke seg evaluator/veileder som del av Multi Player, mens Single Player-delen må etterfølges av et refleksjonsnotat (EGEVAL) basert på oppnådd resultat (veiledning blir her i ettertid, mens i Multi Player kan man tenke seg veiledning i sanntid som ved en fysisk øvelse).

Man kan dermed tenke seg en treningssyklus som følger:

 

Ut fra mine erfaringer med bruk av kommersielle dataspill  for å gi innsikt i fagbegrep og oppøve refleksjon i bachelorstudier, mener jeg at en kombinasjon av store scenarioer i felleskap ved NORDLAB og individuelle spilløvelser  med mindre, men relaterte, scenarioer, vil kunne gi økt læringsutbytte for beredskapsledere. Dersom ikke utviklerne av simuleringssystemet brukt i NORDLAB vil utvikle mindre scenarioer for single- og multiplayer, kan man kanskje se for seg et samarbeid med spillstudiet ved Nord universitet. De har jo vist at studenter derfra kan utvikle interessante beredskapsspill.

Hvis vi i tillegg kombinerer erfaring og kunnskap fra nettbasert undervisning, vil vi kunne få til et konsept for kontinuerlig læring.

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.