Blended Learning With Mobile Technology

Under denne tittelen deltok jeg med en presentasjon på vegne av Beata Godejord, PhD og meg selv, på parallellsesjon 7  under årets konferanse om internasjonalisering for grunnopplæringen (IKG18). Sammen med meg var Rune Bostad (også Handelshøyskolen Nord) med sitt foredrag om utvikling av E-bok, samt representanter fra Verdal videregående skole.

Deltakelsen på IKG18 var etter invitasjon og del av formidlingen knyttet til Erasmus+prosjektet MILAGE+.

Presentasjonen kan leses her (trykk på bildet):

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.