Blended Learning With Mobile Technology

Under denne tittelen deltok jeg med en presentasjon på vegne av Beata Godejord, PhD og meg selv, på parallellsesjon 7  under årets konferanse om internasjonalisering for grunnopplæringen (IKG18). Sammen med meg var Rune Bostad (også Handelshøyskolen Nord) med sitt foredrag om utvikling av E-bok, samt representanter fra Verdal videregående skole.

Deltakelsen på IKG18 var etter invitasjon og del av formidlingen knyttet til Erasmus+prosjektet MILAGE+.

Presentasjonen kan leses her (trykk på bildet):

Forfatter: pagodejord

Senior Lecturer in ICT (2003). Majoring in Information Science (UiB, 1991); including major specialization in Public Law, focusing on Employment Law and Police Law. Pedagogical Seminar (UiB, 1991). Further specialization in Tactical Evaluation and Guidance (HVSKS, 2012).​