Formidling

Jeg har helt siden jeg var IT-sjef har jeg søkt å nå ut til kolleger, studenter og andre med mine tanker. Som IT-sjef benyttet jeg meg flittig av tidligere Høgskolen i Nesna sin interne skriftserie, mens jeg som førstelektor har søkt å nå bredere ut, både nasjonalt og internasjonalt. Denne «mappen» fokuserer på mitt undervisnings- og veiledningsarbeid, og følgelig passer det å avslutningsvis peke på et utvalg nasjonale og internasjonale publikasjoner der jeg behandler mine erfaringer fra ulike undervisningsforsøk.

 1. Å bevisstgjøre informatikkstudenter deres rolle som fagpersoner og samfunnsborgere, og oppøve deres etiske bevissthet, samt motivere dem for samfunnsinformatikkfaget

  1. Godejord, Per Arne. (2008). Getting Involved: Perspectives on the Use of True Projects as Tools for Developing Ethical Thinking in Computer Science Students, i International Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 4, Issue 2
  2. Godejord, Per Arne. (2008). Perspectives on Awareness Work in the Field of Sexual Abuse of Children in Digital Media, Child Sexual Abuse: Issues and Challenges, ISBN: 1-60021-999-3, Nova Science Publishers
  3. Godejord, Beata, Godejord, Per Arne. (2008). Nowe obszarykommunikacyjne – nowewyzwaniadlaedukacji/ New communication spaces – new educational risks, i Social communication in virtual world, ISBN: 9788376111148, Adam Marszałek Publishing House, 2008.
  4. Godejord, Per Arne. (2007). Fighting child pornography: Exploring didactics and student engagement in social informatics, i Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 58, Issue 3
  5. Godejord, Per Arne. (2007). Perspectives on project based teaching and “blended learning” to develop ethical awareness in students, i eLearning Papers Nº 6
  6. Godejord, Per Arne. (2010). Teaching Ethics and Social Issues in the World of Web 2.0: Raising awareness of the dark side of the force, i Towards a better school: International perspectives. Boise: Educational Research Consulting, ISBN 9780975872376, s. 31-42. (Fagfellevurdert, men ikke i DBH-listen)
  7. Godejord, Per Arne. (2007). GÅ INN I DIN TID – Fra ide til handling, i Kids and Internet / Barn og internett: A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/et polsk-norsk blikk på barn og unges digitale hverdag, Fredrikke, nr 13, 2007, Redaktører Godejord, Beata, Godejord, Per Arne (Prosjektrapport)
  8. Godejord, Per Arne. (2006). Exploring teacher methodology: using the example of sexual abuse of children as a way of teaching social informatics, i ITICSE ’06 Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education, Volume 38 Issue 3, Pages 340-340
  .
 2. Fokus på hvordan øke motivasjon for læring i asynkron nettundervisning, hvordan øke motivasjon for læring ved bruk av flipped classroom for første års bachelorstudenter i Spill og opplevelsesteknologi og i Informasjonssystemer

  1
  . Godejord, Beata, Godejord, Per Arne, Sigurdardottir, Helga. (2016). Gamification: Beyond badges and competition, i ICT in Educational Design – Process, Materials, Resources, Volume 10, p. 73-83, ISBN 978-83-7842-259-4.
  2. Godejord, Per Arne. (2016). Reaching Hearts and Minds – Exploring learning using blogs, wiki, twitter and walkthroughs, i ICT in Educational Design – Process, Materials, Resources, Volume 10, p. 85-95 ISBN 978-83-7842-259-4.
  3. Godejord, Per Arne. (2014). The online classroom – Developing Learning Environments Using Project Work and Lecturing via Blogs and Wikis, i ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources, pp. 107-118 – Vol. V, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, ISBN 978-83-7842-153-5.
  4. Godejord, Per Arne. (2013). Education in the World of Web 2.0 – Exploring Project Based Learning and Web 2.0 tools in the online course of Social Informatics for Teachers, i ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources, pp. 63-73, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski, ISBN 978-83-7842-111-5.
  5. Godejord, Per Arne. (2014). The Online Classroom – Developing Learning Spaces Using Blogs, Wiki and Twitter, Poster Presentation at EDEN 8th Reaserch Workshop; 27.10. – 28.10., i the Book of Abstracts, ISBN: 978-963-89559-9-9

Eller har jeg prøvd å dele mine tanker om undervisning i blogger som

1. Thoughts on e-learning
2. IKTveiledninger
3. Kids Digital World – Exploring didactics in Social Informatics and distance learning
4. Didaktiske betraktninger (blogg under Nord universitet)

Interne og eksterne seminarer og konferanser har vært en viktig arena for min formidling og etter at Nord universitet ble dannet har jeg deltatt på følgende:

 1. //Mine erfaringer med omvendt klasserom, fra 2002 til i dag// Invitert foreleser på lokalt UNIPED kurs, Nord universitet, 28.10.2020
 2. //Studentaktiv undervisning på nett// Invitert foreleser på lokal Nettpedagogisk fagdag i regi av KOLT, Nord universitet, 14.05.2020
 3. //Blended Learning With Mobile Technology// Invitert foredragsholder, sammen med førsteamanuensis Beata Godejord, på Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen – IKG18, i regi av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling, Trondheim, 7. november 2018

Like viktig som presentasjoner i interne og eksterne seminar er kunnskapsutvekslingen internt. Her er jeg først og fremst medlem av interngruppen for NORDLAB, under ledelse av professor Odd Jarl Borch. Mine bidrag her er innspill basert på min erfaring fra e-læring og bruk av dataspill som verktøy for bevisstgjøring og læring.

I det videre følger en oversikt over mine øvrige presentasjoner og posters på konferanser knyttet til undervisning i tiden før Nord universitet (oversikten er tatt fra min Academic CV og hold overveiende i engelsk):

 1. //IKT som læringsverktøy – Når fører det til læring// Accepted presentation, session 6, at NOKOBIT 2004 – The 11th Norwegian Conference on Information Systems (in Norwegian), 2004, Stavanger, Norway.
 2. Barn og unges digitale hverdag Invited presentation at the Skolelederkonferanse 2005 (in Norwegian), November 2005, Lillestrøm, Norway
 3. //Kid’s digital world / Cyfrowy swiat dziecka// Invited presentation at the VI Scientific and Didactic Seminar Diagnosis and Evaluation in Aspect of Strategy of Development Education, University of Szczecin, Poland (In English), April 2006
 4. //Exploring teacher methodology: using the example of sexual abuse of children as a way of teaching social informatics// Poster Presentation at the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education (in English), June 2006, Bologna, Italy.
 5. //Nettbasert undervisning og differensiering – Å nå “hele” studenten//, Invited presentation at local seminar on LMS in education, hosted by Nesna University College and it’slearning, Mo i Rana, 14th. December 2006.
 6. //Kids Digital World/ Cyfrowy Swiat Dziecka// Invited presentation at the Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów: Seminarium CYFROWY SWIAT DZIECKA, University of Zielona Gora, Poland (In English), April 2007 (Pictures). With Beata Godejord, PhD
 7. //Nowe przestrzenie komunikacyjne, nowe zagro?enia pedagogiczne// Accepted presentation at Social communication in the real and virtual world, University of Wroclaw (In English and Polish), Duszniki Zdrój, Poland, September 2007. With Beata Godejord, PhD.
 8. //Bruk av bevisstgjøringsprosjekt// Invited presentation at the National Conference for Teacher Educationalists Focusing on Internet abuse and violance in close relations, Children in Difficult Situations (In Norwegian), April 2008, Nesna, Norway.
 9. //Barn og unges digitale hverdag// Invited presentation at the National Conference for Teacher Educationalists Focusing onInternet abuse and violance in close relations, Children in Difficult Situations (In Norwegian), April 2008, Nesna, Norway.
 10. //WEB 2.0 – Overgrep og ukultur// Invited presentation at the National Conference for Practice in Teacher Education, May 2008, Nesna, Norway
 11.  //Gå inn i din tid – 10 år med bevissgjøring av informatikere og lærere// ,Invited presentation at the «Gå inn i din tid» – Conference on Child Sexual Abuse, Oct. 2012, Nesna University College, Norway (Video presentation)
 12. // The Online Classroom – Developing Learning Spaces Using Blogs, Wiki and Twitter //, Accepted as poster presentation at the 8th EDEN Research Workshop conference, 27th – 28th of October 2014, and inclusion in the Book of Abstracts (Short version, one page).
 13. //Digital media and learning – A personal journey//, presentation at the C2- transnational meeting, MILAGE-project; 25th of April – 29th of April 2016.
 14. //Digital media and learning – A personal journey into integrated use of digital media in teaching and assessment//, invited video presentation at the NORD University Educational Seminar, 5th – 6th of September 2016.

En annen viktig del av mitt pedagogiske arbeid har vært, og er, å delta i internasjonale og nasjonale prosjekter som er knyttet til forskning på hvordan motivere til læring. Jeg har deltatt/ deltar i følgende prosjekter:

 1. Internasjonal forskningsgruppe MILAGE  (2015-2018),
  Deltakerland: Portugal, Spania, Tyrkia og Norge
  Internasjonalt prosjekt: MILAGE  (2015-2018)
  Prosjektleder/ forskningsgruppeleder: Professor Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve (UdA), Portugal
  Artikler på nivå – Alene: 0 Medforfatter: 2

 2. Internasjonal forskningsgruppe ICTinED  (2012 – 2020)
  Deltakerland: Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Norge
  Internasjonalt prosjekt: ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (2012-2020)
  Prosjektleder/ forskningsgruppeleder: Professor Eunika Baron-Polańczyk, Uniwesytet Zielonogórski (UZ), Polen
  Artikler på nivå – Alene: 3 Medforfatter: 2 /Poster Abstract: 1
 3. Internasjonal forskningsgruppe Getting Involved (2006/07 – 2008)
  Deltakerland: Norge og Polen
  Lokalt (med noe nasjonalt og internasjonalt samarbeid) prosjekt: Gå inn i din tid/ Getting Involved (2006/07 – 2009)
  Prosjektleder
  : Førstelektor Per A. Godejord, Høgskolen i Nesna
  Artikler på nivå – Alene: 4  Medforfatter: 1 /Poster Abstract: 1 Rapport: 1

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.