IKT og Læring 1 og 2 – Gammel vinner med ny studieplan

Spennende, utfordrende, aktuelt, fleksibelt

Digital kompetanse er av stadig større betydning i samfunnet, både innen det private og det offentlige. Nettstudiet IKT og Læring 1 og 2 ved Handelshøyskolen Nord søker å øke den formelle og reelle kompetanse knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. På den måten skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Studiet er et 100% asynkront og nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner.

Yrkesmuligheter

IKT og Læring 1 og 2 passer for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

Har du det i deg?

Det er ingen spesielle opptakskrav ut over generell studiekompetanse, men rene nettstudier er regnet som svært krevende og IKT og Læring er ikke noe unntak. Dette er ikke et studium for deg som skal samle mest mulig studiepoeng og ikke er interessert i faglig fordypning og forståelse. Det er heller ikke et studium for deg som mangler helt enkle basisferdigheter i det å bruke en datamaskin og enkle kontorprogram som tekstbehandling og regneark.
Før du melder deg opp bør du tenke over om du er god til å jobbe selvstendig, om du jobber jevnt og trutt med oppgaver og ikke utsetter dem til siste øyeblikk, om du er god til å lese beskjeder og informasjon på en grundig måte og leser du faglige tekster både på norsk og engelsk nøye for å få med deg det faglige innholdet, og om du er i stand til å fungere uten å være del av et fysisk studentmiljø.

Å være student ved nettstudier er meget krevende, men dersom du har det i deg, kan du se frem mot et svært spennende studium.

Du finner de nye studieplanene her:

1. IKT og Læring 1

2. IKT og Læring 2

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.