Ta ansvar for egen merkevarebygging

I en verden der sosiale medier er dominerende må man som leder sette seg inn i verktøyene og se på mulige bruksområder. I den tiden jeg var dekan ved HiNe benyttet jeg bloggsystemet Origo aktivt for å fremme egen avdeling og mine medarbeidere. Det fantes også da en rekke ulike bloggsystemer, men det fine med Origo var at her kunne man spisse innleggene slik at de ble fanget opp av lokalaviser tilknyttet tjenesten.

Jeg satte opp min avdelingsblogg i 2008 og i 2010 kunne jeg notere 2106 besøkende, fordelt på 39 land/territorier. Hovedtyngden av de besøkende var naturlig nok fra Norge, med 1943 besøkende fordelt på 110 byer/tettsteder. Hovedtyngden av de Norske besøkende fordeler seg mellom Mo i Rana (333), Mosjøen (282) og Oslo (353).

En “Top 10” liste over besøk fra byer/tettsteder så slik ut:

1. Oslo
2. Mo i Rana
3. Mosjøen
4. Sandnessjøen
5. Nesna
6. Trondheim
7. Bergen
8. Tromsø
9. Bodø
10. Grimstad

Nyheter fra sonen gikk også automatisk til min Twitter-sone, samt til Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad sin «I midten» i deres nettaviser.

Det var imidlertid vanskelig å finne data som sa noe om dette hadde markedsføringseffekt eller om denne type informasjonskanal nådde potensielle studenter. Men at det av og til resulterte i nyhetssaker i papirutgavene av Rana Blad var uomtvistelig.

I dag er Origo-systemet avviklet, og dessverre har nåværende eiere av Origo slettet sonen. 

Utsnitt fra ANR sin avdelingsblogg på Origo i perioden 2008 til 2011

Forfatter: pagodejord

Førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, tidligere lokalpolitiker for Høyre, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret (pensjonert), over 20 års erfaring med e-læring og 19 års erfaring med flipped classroom.