IKT og Læring 1 og 2 – Gammel vinner med ny studieplan

Spennende, utfordrende, aktuelt, fleksibelt

Digital kompetanse er av stadig større betydning i samfunnet, både innen det private og det offentlige. Nettstudiet IKT og Læring 1 og 2 ved Handelshøyskolen Nord søker å øke den formelle og reelle kompetanse knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. På den måten skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Studiet er et 100% asynkront og nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner.

Yrkesmuligheter

IKT og Læring 1 og 2 passer for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon der krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner er sentralt.

Har du det i deg?

Det er ingen spesielle opptakskrav ut over generell studiekompetanse, men rene nettstudier er regnet som svært krevende og IKT og Læring er ikke noe unntak. Dette er ikke et studium for deg som skal samle mest mulig studiepoeng og ikke er interessert i faglig fordypning og forståelse. Det er heller ikke et studium for deg som mangler helt enkle basisferdigheter i det å bruke en datamaskin og enkle kontorprogram som tekstbehandling og regneark.
Før du melder deg opp bør du tenke over om du er god til å jobbe selvstendig, om du jobber jevnt og trutt med oppgaver og ikke utsetter dem til siste øyeblikk, om du er god til å lese beskjeder og informasjon på en grundig måte og leser du faglige tekster både på norsk og engelsk nøye for å få med deg det faglige innholdet, og om du er i stand til å fungere uten å være del av et fysisk studentmiljø.

Å være student ved nettstudier er meget krevende, men dersom du har det i deg, kan du se frem mot et svært spennende studium.

Du finner de nye studieplanene her:

1. IKT og Læring 1

2. IKT og Læring 2

Formidling

Jeg har helt siden jeg var IT-sjef har jeg søkt å nå ut til kolleger, studenter og andre med mine tanker. Som IT-sjef benyttet jeg meg flittig av tidligere Høgskolen i Nesna sin interne skriftserie, mens jeg som førstelektor har søkt å nå bredere ut, både nasjonalt og internasjonalt. Denne «mappen» fokuserer på mitt undervisnings- og veiledningsarbeid, og følgelig passer det å avslutningsvis peke på et utvalg nasjonale og internasjonale publikasjoner der jeg behandler mine erfaringer fra ulike undervisningsforsøk.

 1. Å bevisstgjøre informatikkstudenter deres rolle som fagpersoner og samfunnsborgere, og oppøve deres etiske bevissthet, samt motivere dem for samfunnsinformatikkfaget

  1. Godejord, Per Arne. (2008). Getting Involved: Perspectives on the Use of True Projects as Tools for Developing Ethical Thinking in Computer Science Students, i International Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 4, Issue 2
  2. Godejord, Per Arne. (2008). Perspectives on Awareness Work in the Field of Sexual Abuse of Children in Digital Media, Child Sexual Abuse: Issues and Challenges, ISBN: 1-60021-999-3, Nova Science Publishers
  3. Godejord, Beata, Godejord, Per Arne. (2008). Nowe obszarykommunikacyjne – nowewyzwaniadlaedukacji/ New communication spaces – new educational risks, i Social communication in virtual world, ISBN: 9788376111148, Adam Marszałek Publishing House, 2008.
  4. Godejord, Per Arne. (2007). Fighting child pornography: Exploring didactics and student engagement in social informatics, i Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 58, Issue 3
  5. Godejord, Per Arne. (2007). Perspectives on project based teaching and “blended learning” to develop ethical awareness in students, i eLearning Papers Nº 6
  6. Godejord, Per Arne. (2010). Teaching Ethics and Social Issues in the World of Web 2.0: Raising awareness of the dark side of the force, i Towards a better school: International perspectives. Boise: Educational Research Consulting, ISBN 9780975872376, s. 31-42. (Fagfellevurdert, men ikke i DBH-listen)
  7. Godejord, Per Arne. (2007). GÅ INN I DIN TID – Fra ide til handling, i Kids and Internet / Barn og internett: A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/et polsk-norsk blikk på barn og unges digitale hverdag, Fredrikke, nr 13, 2007, Redaktører Godejord, Beata, Godejord, Per Arne (Prosjektrapport)
  8. Godejord, Per Arne. (2006). Exploring teacher methodology: using the example of sexual abuse of children as a way of teaching social informatics, i ITICSE ’06 Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education, Volume 38 Issue 3, Pages 340-340
  .
 2. Fokus på hvordan øke motivasjon for læring i asynkron nettundervisning, hvordan øke motivasjon for læring ved bruk av flipped classroom for første års bachelorstudenter i Spill og opplevelsesteknologi og i Informasjonssystemer

  1
  . Godejord, Beata, Godejord, Per Arne, Sigurdardottir, Helga. (2016). Gamification: Beyond badges and competition, i ICT in Educational Design – Process, Materials, Resources, Volume 10, p. 73-83, ISBN 978-83-7842-259-4.
  2. Godejord, Per Arne. (2016). Reaching Hearts and Minds – Exploring learning using blogs, wiki, twitter and walkthroughs, i ICT in Educational Design – Process, Materials, Resources, Volume 10, p. 85-95 ISBN 978-83-7842-259-4.
  3. Godejord, Per Arne. (2014). The online classroom – Developing Learning Environments Using Project Work and Lecturing via Blogs and Wikis, i ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources, pp. 107-118 – Vol. V, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, ISBN 978-83-7842-153-5.
  4. Godejord, Per Arne. (2013). Education in the World of Web 2.0 – Exploring Project Based Learning and Web 2.0 tools in the online course of Social Informatics for Teachers, i ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources, pp. 63-73, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski, ISBN 978-83-7842-111-5.
  5. Godejord, Per Arne. (2014). The Online Classroom – Developing Learning Spaces Using Blogs, Wiki and Twitter, Poster Presentation at EDEN 8th Reaserch Workshop; 27.10. – 28.10., i the Book of Abstracts, ISBN: 978-963-89559-9-9

Eller har jeg prøvd å dele mine tanker om undervisning i blogger som

1. Thoughts on e-learning
2. IKTveiledninger
3. Kids Digital World – Exploring didactics in Social Informatics and distance learning
4. Didaktiske betraktninger (blogg under Nord universitet)

Interne og eksterne seminarer og konferanser har vært en viktig arena for min formidling og etter at Nord universitet ble dannet har jeg deltatt på følgende:

 1. //Mine erfaringer med omvendt klasserom, fra 2002 til i dag// Invitert foreleser på lokalt UNIPED kurs, Nord universitet, 28.10.2020
 2. //Studentaktiv undervisning på nett// Invitert foreleser på lokal Nettpedagogisk fagdag i regi av KOLT, Nord universitet, 14.05.2020
 3. //Blended Learning With Mobile Technology// Invitert foredragsholder, sammen med førsteamanuensis Beata Godejord, på Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen – IKG18, i regi av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling, Trondheim, 7. november 2018

I det videre følger en oversikt over mine øvrige presentasjoner og posters på konferanser knyttet til undervisning i tiden før Nord universitet (oversikten er tatt fra min Academic CV og hold overveiende i engelsk):

 1. //IKT som læringsverktøy – Når fører det til læring// Accepted presentation, session 6, at NOKOBIT 2004 – The 11th Norwegian Conference on Information Systems (in Norwegian), 2004, Stavanger, Norway.
 2. Barn og unges digitale hverdag Invited presentation at the Skolelederkonferanse 2005 (in Norwegian), November 2005, Lillestrøm, Norway
 3. //Kid’s digital world / Cyfrowy swiat dziecka// Invited presentation at the VI Scientific and Didactic Seminar Diagnosis and Evaluation in Aspect of Strategy of Development Education, University of Szczecin, Poland (In English), April 2006
 4. //Exploring teacher methodology: using the example of sexual abuse of children as a way of teaching social informatics// Poster Presentation at the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education (in English), June 2006, Bologna, Italy.
 5. //Nettbasert undervisning og differensiering – Å nå “hele” studenten//, Invited presentation at local seminar on LMS in education, hosted by Nesna University College and it’slearning, Mo i Rana, 14th. December 2006.
 6. //Kids Digital World/ Cyfrowy Swiat Dziecka// Invited presentation at the Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów: Seminarium CYFROWY SWIAT DZIECKA, University of Zielona Gora, Poland (In English), April 2007 (Pictures). With Beata Godejord, PhD
 7. //Nowe przestrzenie komunikacyjne, nowe zagro?enia pedagogiczne// Accepted presentation at Social communication in the real and virtual world, University of Wroclaw (In English and Polish), Duszniki Zdrój, Poland, September 2007. With Beata Godejord, PhD.
 8. //Bruk av bevisstgjøringsprosjekt// Invited presentation at the National Conference for Teacher Educationalists Focusing on Internet abuse and violance in close relations, Children in Difficult Situations (In Norwegian), April 2008, Nesna, Norway.
 9. //Barn og unges digitale hverdag// Invited presentation at the National Conference for Teacher Educationalists Focusing onInternet abuse and violance in close relations, Children in Difficult Situations (In Norwegian), April 2008, Nesna, Norway.
 10. //WEB 2.0 – Overgrep og ukultur// Invited presentation at the National Conference for Practice in Teacher Education, May 2008, Nesna, Norway
 11.  //Gå inn i din tid – 10 år med bevissgjøring av informatikere og lærere// ,Invited presentation at the «Gå inn i din tid» – Conference on Child Sexual Abuse, Oct. 2012, Nesna University College, Norway (Video presentation)
 12. // The Online Classroom – Developing Learning Spaces Using Blogs, Wiki and Twitter //, Accepted as poster presentation at the 8th EDEN Research Workshop conference, 27th – 28th of October 2014, and inclusion in the Book of Abstracts (Short version, one page).
 13. //Digital media and learning – A personal journey//, presentation at the C2- transnational meeting, MILAGE-project; 25th of April – 29th of April 2016.
 14. //Digital media and learning – A personal journey into integrated use of digital media in teaching and assessment//, invited video presentation at the NORD University Educational Seminar, 5th – 6th of September 2016.

En annen viktig del av mitt pedagogiske arbeid har vært, og er, å delta i internasjonale og nasjonale prosjekter som er knyttet til forskning på hvordan motivere til læring. Jeg har deltatt/ deltar i følgende prosjekter:

 1. Internasjonal forskningsgruppe MILAGE  (2015-2018),
  Deltakerland: Portugal, Spania, Tyrkia og Norge
  Internasjonalt prosjekt: MILAGE  (2015-2018)
  Prosjektleder/ forskningsgruppeleder: Professor Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve (UdA), Portugal
  Artikler på nivå – Alene: 0 Medforfatter: 2

 2. Internasjonal forskningsgruppe ICTinED  (2012 – 2020)
  Deltakerland: Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Norge
  Internasjonalt prosjekt: ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (2012-2020)
  Prosjektleder/ forskningsgruppeleder: Professor Eunika Baron-Polańczyk, Uniwesytet Zielonogórski (UZ), Polen
  Artikler på nivå – Alene: 3 Medforfatter: 2 /Poster Abstract: 1
 3. Internasjonal forskningsgruppe Getting Involved (2006/07 – 2008)
  Deltakerland: Norge og Polen
  Lokalt (med noe nasjonalt og internasjonalt samarbeid) prosjekt: Gå inn i din tid/ Getting Involved (2006/07 – 2009)
  Prosjektleder
  : Førstelektor Per A. Godejord, Høgskolen i Nesna
  Artikler på nivå – Alene: 4  Medforfatter: 1 /Poster Abstract: 1 Rapport: 1

Blended Learning With Mobile Technology

Under denne tittelen deltok jeg med en presentasjon på vegne av Beata Godejord, PhD og meg selv, på parallellsesjon 7  under årets konferanse om internasjonalisering for grunnopplæringen (IKG18). Sammen med meg var Rune Bostad (også Handelshøyskolen Nord) med sitt foredrag om utvikling av E-bok, samt representanter fra Verdal videregående skole.

Deltakelsen på IKG18 var etter invitasjon og del av formidlingen knyttet til Erasmus+prosjektet MILAGE+.

Presentasjonen kan leses her (trykk på bildet):

NORDLAB

Foto: Nord universitet

Nord University preparedness management lab (NORDLAB) provides an arena for education, research, exercises and testing
of management tools and collaboration processes related to sea, land and air-based emergency response. In cooperation
with world-leading suppliers of emergency preparedness software, modelling & simulation systems and decision making
support solutions, Nord University has invested in computer-based simulation capacities integrated with crisis management
decision-support tools and command and control support systems.

NORDLAB provides a platform for education, research and development of innovative technologies and procedures to increase the capabilities to manage crisis response, with a special focus on the Arctic environment.

NORDLAB ‘s aim is to advance knowledge development within the emergency preparedness system and provide support
to research and development projects.

NORDLAB is tailor-made for training-serials and table-top exercises to train joint emergency response operations. The lab also serves as test platform for managerial concepts and emergency management support tools.

NORDLAB is equipped with broadband interfaces for joint and combined exercises with external simulator systems and labs.

FOCUS AREAS:

Unit in distress and rescue
unit maneuvering
On scene coordination
Incident commander tasks
Operation center functions
Crisis organization and staffs
in companies
Joint emergency response
coordination
Crisis management tools
Arctic operational contexts

TYPE OF EQUIPMENT:

Desk top simulators
Alarm central
Radio communication tools
Command and control system
Logging software
Crisis management planning
and decision
support system
Staff room with wall screen solutions
Skype telephone and conference system
CCTV and logging systems for debriefing
Broad band external network

The above text is from the NORDLAB folder and I’m quite thrilled to be a small part of this environment. In my day to day work I try to combine my position as a Senior Lecturer with being a conscripted Staff Advisor in the Norwegian Civil Defence, using my experience with Game Based Learning and my Home Guard training and Civil Defence duties as responsible for Tactical Guidance and Evaluation at Nord-Trøndelag Civil Defence District. I think that if we manage to combine the facilities of NORDLAB with single and multi-player games to be used on the participants home computers and utilising e-learning systems, we could create quite a powerful training environment for continuously learning.

Foto: Nord universitet

From Simulation to Field Exercises – en ide

Personell som skal trenes i samvirke har tilgang til simuleringslaboratoriet (NORDLAB) ved Nord universitet, Bodø. I utdanningssammenheng vil dette være nokså typisk samlingsbasert opplegg der studentene er i aktivitet under samlingen, men har ingen videre oppgaver mellom samlingene (eller øvelser).

Man kunne tenke seg at det utvikles mindre simuleringsprogram, gjerne etter mønster fra dataspill, med mindre scenarioer knyttet til det tema som øves. På denne måten kan både enkeltmannsferdigheter og samvirkeferdigheter trenes mellom samlingene/ øvelsene. Rene enkeltmannsøvelser kan være i form av ulike spillsituasjoner der den som skal øves spiller mot maskinens AI (Single Player mode), mens samvirkeøvelse skjer i form av scenarioer der «spilleren» må interagere med andre for å løse spesifikke oppdrag (Multiplayer Mode). Deretter samles gruppen igjen i simuleringslaboratoriet som del av en øvelse.

Dette vil kunne sikre en holistisk tilnærming til trening av beredskapsledere, både i samvirkeøyemed og med fokus på enkeltmannskunnskap.

Evaluering og veiledning (TAKEVAL) implementeres hele veien. Man kunne her tenke seg evaluator/veileder som del av Multi Player, mens Single Player-delen må etterfølges av et refleksjonsnotat (EGEVAL) basert på oppnådd resultat (veiledning blir her i ettertid, mens i Multi Player kan man tenke seg veiledning i sanntid som ved en fysisk øvelse).

Man kan dermed tenke seg en treningssyklus som følger:

 

Ut fra mine erfaringer med bruk av kommersielle dataspill  for å gi innsikt i fagbegrep og oppøve refleksjon i bachelorstudier, mener jeg at en kombinasjon av store scenarioer i felleskap ved NORDLAB og individuelle spilløvelser  med mindre, men relaterte, scenarioer, vil kunne gi økt læringsutbytte for beredskapsledere. Dersom ikke utviklerne av simuleringssystemet brukt i NORDLAB vil utvikle mindre scenarioer for single- og multiplayer, kan man kanskje se for seg et samarbeid med spillstudiet ved Nord universitet. De har jo vist at studenter derfra kan utvikle interessante beredskapsspill.

Hvis vi i tillegg kombinerer erfaring og kunnskap fra nettbasert undervisning, vil vi kunne få til et konsept for kontinuerlig læring.

Are there cultural differences in how we play online games?

Working with people you always learn something new. In the days I was lecturing gaming students, I learned something about the styles of playing and the national identities of the players; that there is a marked difference in playing styles between English, French, German, Norwegian, Polish and Russian players of Counter Strike.

According to my students, players from the former Eastern Europe had a much more aggressive and individualistic style of playing.

To join a team of Poles or Russians meant no team cooperation, and no communication in English. Poles and Russians communicates only in their own languages, even when they are part of an international team, unless when they shout abuse at you, was the general consensus from those of my students who had played CS in such teams.

It was quite different playing in teams containing gamers from UK, Germany, Sweden, or France. Here teamwork and communication in English was the norm, and the level of abuse was low.

I tried to find some reserach on this, but the only thing that popped up was «Competition vs. Cooperation in Video Games«, by Jamie Madigan Ph.D.

But even if there’s tension in online game matches, Gamers are good guys

 

An illustration of my use and development of learning spaces online

LMS for organising the online lectures, and registering and keeping track of students, and collecting and storing their e-Portfolios, using project based methodology, using Web 2.0 tools for creating openly availably lectures and lecture resources, Twitter as the only successful tool as for student – lecturer interaction and Paper.li as a tool for students to produce a social media product.

___________

//Nettbasert undervisning med YouTube, podcast, blogg, integrert i Moodle – og prosjektbasert…//, In the Forum for Distance Education, Theme Issue Web 2.0, No. 1 (In Norwegian), 2008 – This interview with me explains my use of blogs as tools for my lecturing in Social Informatics

Scaffolding and building interactions in e-learning

Building a proper set of scaffolding to increase the students ability to learn, as well as making our courses interactive is at the top of the To Do list of those of us who deals with e-learning. Here are two excellent infographics from Elham that explains it all.

Gathered by Elham from ‘Designing for Deep and Meaningful Student-to-Content Interactions’ journal by Dunlap, Sobel, and Sands.

 

Second Life as classroom for Computer Science students

As teachers, we are engaged in a «full-contact» competition. We are competing for the attention and academic success of our students and it requires our minds, bodies, and our entire heart and soul to be successful. (Ben Johnson, 2012)

line-divider

At Nesna University College (HiNe), Social Informatics took another Web 2.0 step in 2008 as its teaching moved from Blogs, Wiki, YouTube and Facebook, into Second Life.
One of my focus areas in my teaching of Social Informatics was how people, both young and old, utilized the Internet as a tool for staying connected in small and large communities. Second Life was therefore a very interesting service, and I felt it was only logical to move some of my lecturing into SL. (See «Second Life«, 2008).

DSC01784

The students involved in my experimenting with Second Life enjoyed exploring the various possibilities and some even bought their own «house». As part of their work with Project Getting Involved they were given the task of analysing the possibilities for using Second Life as a place for a Norwegian virtual police station (Faremo, et.al., 2007). But together with the students I was also exploring SL as a virtual learning environment. My conclusion was that it might well be used as part of flipping the classroom in the same way as using Twitter as a lecturing tool, but that SL had a greater value as a tool students might use for creating or exploring as part of a concrete task. And as most other digital tools it works best if it is used as a part of a package of distributed lectures; Blog with topical posts consisting of short video lectures, sound lectures, Slideshare-lectures, text and then short meetings in SL and Twitter to discuss chosen aspects of, for instance, a task.

Some research papers on using SL in education

 

Explaining aims and tasks in a Computer Science course using Walkthrough

First year students, many without any experience in higher education, will not always grasp how to manage their chosen course. As a lecturer you may start with explaining things to them f2f, but there is another way, and it stems from computer games. It is called a Walkthrough.

A Walkthrough is a fan made strategy guide for a specific computer game, which walks you through the game level by level. Since todays commercial games often are quite complex, a Walkthrough can be a helpful tool to find your way through the various levels. In the same way a Walkthrough can guide a bewildered first year student through the various stages of your course.

In the spring of 2015 I was responsible for SPO1510 – Gaming Culture, a course that was part of 1th year bachelor’s degree program in Game and experience technology, at Nord-Trondelag University College. I used flipped classroom and tried to focus on discussions on various topics and the obligatory tasks that the students had to deliver as part of their portfolio. Since the class consisted of quite a number of Icelandic students, all lecturing and lecture resources was in English.

I decided to explain the course and the focus on portfolio work by giving them a written Walkthrough, designed the same way as a computer game Walkthrough. I divided the course, or rather course work, in seven acts and all with one objective.

The Walkthrough can be viewed at Scribd.