Slider

 

Om DigInn

Virksomheter i privat og offentlig sektor gjennomgår akkurat nå en sirkulær og digital transformasjon. Overgangen fra lineær til sirkulær, og fra analog til digital tenkning, har store implikasjoner for hvordan virksomheter styres, ledes og organiseres. Det kreves ny kunnskap om hva som skjer med organisasjoner i møte med disse transformasjonene, og hvordan de best bør ledes. Dette er DigInn sin forskningsagenda.

Kontakt oss

Rull til toppen