Vi søker forskere og stipendiater!

Visjonen til DigInn er å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø som driver næringsrelevant forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom innovasjon, digitalisering og grønn bærekraft. Handelshøgskolen ved Nord universitet søker i den forbindelse deg som er faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert, og vil være med å utvikle fremtidens økonomiutdanning. Vi skal ansette 1-2 fireårige stillinger som doktorgradsstipendiat i digital innovasjon og grønn bærekraft knyttet til DigInn-satsingen på Steinkjer.

Faggruppen for Innovasjon og Entreprenørskap ved HHN er vertskap for satsingen. Dette fagmiljøet er ved flere anledninger rangert som det beste forskningsmiljøet innen entreprenørskap i Norge, og Nord Universitet var nylig rangert som eneste norske institusjon blant verdens 100 mest produktive innen entreprenørskapsforskning. I tillegg til å bli en del av dette forskningsmiljøet, vil stipendiatene lokaliseres i det nye Innovasjonscampus Steinkjer som åpner i august 2019. Dette bygget blir en møteplass mellom kreative næringer, landbruk og offentlig forvaltning på den ene siden, og forskningsmiljøer på den andre. Felles for alle er at innovasjon og digital teknologi påvirker måten de jobber på, og de produkter og tjenester de tilbyr. Forskning på digital innovasjon under samme tak som mange bedrifter og offentlige virksomheter vil i så måte utgjøre et ‘laboratorium’ for empiriske undersøkelser.

Doktorgradsprosjektet til stipendiatene kan tilpasses egne interesser, men skal være relatert til digital innovasjon og grønn bærekraft. Dette betyr at forskningen er forankret i innovasjons- og entreprenørskapsfaget, men ser på hvordan digitalisering påvirker innovasjon og entreprenøriell aktivitet i ulike bransjer og sektorer, spesielt i forhold til å utvikle bærekraftige løsninger. Digital innovasjon og bærekraft er sentralt for framtidige løsninger i alle sektorer og forskningen kan omfatte primærnæringer, industri, tjenesteyting eller offentlig sektor. Eksempler på temaområder kan være:
– Digitalisering som pådriver for overgangen til sirkulær økonomi
– Digitalisering og bærekraftige løsninger i bio-økonomien
– Digitalisering som drivkraft for entreprenørskap og nye forretningsmodeller i nye og eksisterende virksomheter
– Digitalisering og regional innovasjon
– Data-drevet innovasjon og plattform-økosystemer

Ta kontakt hvis dette er av interesse. Stillingsutlysning finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *