Vi søker forskere og stipendiater!

Visjonen til DigInn er å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø som driver næringsrelevant forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom innovasjon, digitalisering og grønn bærekraft. Handelshøgskolen ved Nord universitet søker i den forbindelse deg som er faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert, og vil være med å utvikle fremtidens økonomiutdanning. Vi skal ansette 1-2 fireårige stillinger som doktorgradsstipendiat i digital innovasjon og grønn bærekraft knyttet til DigInn-satsingen på Steinkjer.

Faggruppen for Innovasjon og Entreprenørskap ved HHN er vertskap for satsingen. Dette fagmiljøet er ved flere anledninger rangert som det beste forskningsmiljøet innen entreprenørskap i Norge, og Nord Universitet var nylig rangert som eneste norske institusjon blant verdens 100 mest produktive innen entreprenørskapsforskning. I tillegg til å bli en del av dette forskningsmiljøet, vil stipendiatene lokaliseres i det nye Innovasjonscampus Steinkjer som åpner i august 2019. Dette bygget blir en møteplass mellom kreative næringer, landbruk og offentlig forvaltning på den ene siden, og forskningsmiljøer på den andre. Felles for alle er at innovasjon og digital teknologi påvirker måten de jobber på, og de produkter og tjenester de tilbyr. Forskning på digital innovasjon under samme tak som mange bedrifter og offentlige virksomheter vil i så måte utgjøre et ‘laboratorium’ for empiriske undersøkelser.

Doktorgradsprosjektet til stipendiatene kan tilpasses egne interesser, men skal være relatert til digital innovasjon og grønn bærekraft. Dette betyr at forskningen er forankret i innovasjons- og entreprenørskapsfaget, men ser på hvordan digitalisering påvirker innovasjon og entreprenøriell aktivitet i ulike bransjer og sektorer, spesielt i forhold til å utvikle bærekraftige løsninger. Digital innovasjon og bærekraft er sentralt for framtidige løsninger i alle sektorer og forskningen kan omfatte primærnæringer, industri, tjenesteyting eller offentlig sektor. Eksempler på temaområder kan være:
– Digitalisering som pådriver for overgangen til sirkulær økonomi
– Digitalisering og bærekraftige løsninger i bio-økonomien
– Digitalisering som drivkraft for entreprenørskap og nye forretningsmodeller i nye og eksisterende virksomheter
– Digitalisering og regional innovasjon
– Data-drevet innovasjon og plattform-økosystemer

Ta kontakt hvis dette er av interesse. Stillingsutlysning finner du her.

NBER Digitization Tutorial 2019

Stipendiat ved Handelshøgskolen Nord, Birgitte Hovdan Molden, er for tiden på utenlandsopphold i Wisconsin, Madison. Hun har sammen med sin mann Lars Hovdan Molden, som også er stipendiat ved HHN, tatt med seg sine to små barn over dammen for å jobbe tett på professorer med viktige bidrag innen sine forskningsfelt. I tillegg til å jobbe ved University of Wisconsin-Madison denne våren, skal Birgitte i begynnelsen av mars delta på den årlige NBER Digitization Tutorial for PhD-studenter innen økonomi.

NBER står for National Bureau of Economic Research. Det er en amerikansk, privat, ideell, ikke-partisk organisasjon, dedikert til å drive økonomisk forskning og formidling av forskningsresultater til akademikere, offentlige beslutningstakere og privat næringsliv. Organisasjonen består av over 1400 professorer, i tillegg til forskere som er ledende innen sine felt fra universiteter og forskningsinstitusjoner i hele USA. NBER Digitization Tutorial er ment for å introdusere PhD-studenter til det relativt nye forskningsfeltet digitalisering og gi kandidatene mulighet til å lære av ledende forskere innen emnet. I spissen av tutorialen finner vi professor Shane Greenstein ved Harvard Business School og professor Avi Goldfarb ved Rotman School of Management. I sammenheng med tutorialen arrangeres det et vintermøte i digitaliseringsgruppen til NBER, hvor 8 NBER-forskere presenterer og diskuterer artikler de jobber med innen «Economics of Digitization».

Stipendiat ved Handelshøgskolen Nord universitet, Birgitte Hovdan Molden. Bilde fra Kick-off for DigInn.

Søkerne til tutorialen måtte legge ved en egenprodusert forskningsartikkel innen digitalisering. Det var veldig mange søkere og derfor svært gledelig for HHN og DigInn at Molden ble invitert til å delta.

– Jeg føler meg heldig som har fått mulighet til å delta. Dette gir meg anledning til lære av de beste i verden innen forskningen på dette feltet og se hva de er opptatt av. Slike internasjonale møter, konferanser og workshops er utrolig viktig når man er forsker, og særlig som «ny» forsker. Ikke bare for å lære seg noe nytt, men også for å kunne knytte nettverk og «ta med» erfaringer og kunnskap tilbake til kollegaer ved Nord universitet og DigInn, forteller Molden.

Tutorialen vil bli avholdt ved fasilitetene til Stanford Institute of Economic Policy Research ved Stanford University.

NRK Trøndelag: Forskerpraten 14.januar

Forskere bør komme seg ut der det er mulig å skaffe seg internasjonal erfaring innen sitt spesialfelt, forteller programleder hos NRK Trøndelag Jørn Haudemann-Andersen. I radioprogrammet “God ettermiddag Trøndelag” kunne du mandag 14.januar høre ukens forsker Lars Hovdan Molden fortelle om sitt forskeropphold i USA og DigInn satsingen.

Internasjonal erfaring bidrar til å heve kvaliteten på forskningen, noe som er svært viktig innen i en bransje hvor man konkurrerer i å publisere i spesialiserte tidsskrift. Et forskermiljø med dybdekunnskap og som kan stille kritiske spørsmål ved forskningen er nettopp det man trenger for å sikre en god kvalitet. For stipendiat Lars Hovdan Molden innebærer det å flytte til Wisconsin, Madison i USA. Her skal han, sammen med sin kone Birgitte Hovdan Molden, jobbe det første halvåret i 2019. Birgitte er også stipendiat ved HHN Steinkjer og skal i likhet med sin mann jobbe med doktorgradsavhandlingen sin ved University of Wisconsin.

I intervjuet forteller Lars at teknologi, kunstig intelligens og Big Data i stor grad vil påvirke måten vi jobber på i fremtiden. Videre forteller han om forskningssatsingen DigInn ved HHN Steinkjer – et tiltrengt initiativ som følge av høy endringstakt i den digitale økonomien. Topp kompetanse innen digital innovasjon og grønn bærekraft vil som følge av de faktorene nevnt over, være vesentlig for å kunne skape regional utvikling og konkurransefortrinn.

Fullversjon av intervjuet finner du her.