Jobb hos oss

VI SØKER FOLK

Har du mastergrad innenfor økonomisk-administrative fag og er interessert i forskning? Da har du nå en unik mulighet til å bli en del av det innovative miljøet på InnoCamp Steinkjer.

Ved Handelshøgskolen Nord universitet er det ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Dette er en utdanningsstilling som skal gi motiverte og talentfulle kandidater anledning til faglig utvikling. Stipendiatene ansettes for en periode på fire år. 75 % av tiden brukes på doktorgraden, mens 25 % vil være annet arbeid som undervisning/veiledning, oppgaver knyttet til forskningsprosjekt eller lignende.

Doktorgradsprosjektet må være relatert til aktuelle forskningsområder ved Handelshøgskolen. På Steinkjer søker vi kandidater med forskningsinteresser innen innovasjon, entreprenørskap, digitalisering og sirkulærøkonomi. Forskningsprosjekter innenfor den brede forståelsen av bioøkonomi er spesielt relevant, da InnoCamp Steinkjer rigger seg til å bli et fyrtårn innen dette fagfeltet nasjonalt.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Forskningsopphold ved et utenlandsk universitet anbefales. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere og tilknyttes en forskningsgruppe. Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som ofte er ekstern. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

  • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet
  • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B som gjennomsnitt og på masteroppgaven, evt. tilsvarende nivå for utdanning med annen karakterskala)
  • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap
  • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det stilles krav om tilfredsstillende resultater fra spåktest for kandidater som ikke har mastergrad fra nordisk institusjon eller på annen måte fyller krav til engelskkunnskaper. Nærmere informasjon om språkkrav her
  • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
  • Kandidater som avslutter masterstudiet vår/sommer 2021 oppfordres spesielt til å søke

DigInn diskuterer gjerne forskningsidéer med de som ønsker det!

Søknadsfrist: 21.februar 2021

Søk her