Prosjekter

Folkene i DigInn deltar i en rekke ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter.