NRK Trøndelag: Forskerpraten 14.januar

Forskere bør komme seg ut der det er mulig å skaffe seg internasjonal erfaring innen sitt spesialfelt, forteller programleder hos NRK Trøndelag Jørn Haudemann-Andersen. I radioprogrammet “God ettermiddag Trøndelag” kunne du mandag 14.januar høre ukens forsker Lars Hovdan Molden fortelle om sitt forskeropphold i USA og DigInn satsingen.

Internasjonal erfaring bidrar til å heve kvaliteten på forskningen, noe som er svært viktig innen i en bransje hvor man konkurrerer i å publisere i spesialiserte tidsskrift. Et forskermiljø med dybdekunnskap og som kan stille kritiske spørsmål ved forskningen er nettopp det man trenger for å sikre en god kvalitet. For stipendiat Lars Hovdan Molden innebærer det å flytte til Wisconsin, Madison i USA. Her skal han, sammen med sin kone Birgitte Hovdan Molden, jobbe det første halvåret i 2019. Birgitte er også stipendiat ved HHN Steinkjer og skal i likhet med sin mann jobbe med doktorgradsavhandlingen sin ved University of Wisconsin.

I intervjuet forteller Lars at teknologi, kunstig intelligens og Big Data i stor grad vil påvirke måten vi jobber på i fremtiden. Videre forteller han om forskningssatsingen DigInn ved HHN Steinkjer – et tiltrengt initiativ som følge av høy endringstakt i den digitale økonomien. Topp kompetanse innen digital innovasjon og grønn bærekraft vil som følge av de faktorene nevnt over, være vesentlig for å kunne skape regional utvikling og konkurransefortrinn.

Fullversjon av intervjuet finner du her.