HHN INTERNSHIP MASTER

Målet med HHN Internship Master er å tilby deg som student en unik mulighet til å få innsikt i regionalt eller internasjonalt arbeidsliv, ved at du allerede i studietiden får satt kunnskapene og ferdighetene dine ut i praksis. Internship-perioden skal gjennomføres i løpet av august til desember innenfor en ramme på 16 uker ute hos vertsorganisasjonene.

HVORFOR VELGE INTERNSHIP?

 • Du får studierelevant arbeidserfaring.
 • Du får muligheten til å utforske en karrierevei. 
 • Du får muligheten til å skille deg ut i arbeidsmarkedet, og kanskje du kommer i kontakt med en potensiell, fremtidig arbeidsgiver.
 • Du får profesjonell oppfølging, og et internship gir gode muligheter for personlig utvikling. 
 • Du får et bredere nettverk.
 • Du får en bedre forståelse av teori i praksis.

HÅNDBOK FOR INTERNSHIP

Håndboken er laget for å veilede studenter og organisasjoner i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av HHN Internship Master.

FORMÅL

Formålet med internship er å tilføre studentene relevant arbeidserfaring og profesjonelle nettverk før endt utdanning. Dette gir både studentene og vertsorganisasjonene en unik mulighet for samskaping og kompetansebygging.  

HVOR KAN JEG TA INTERNSHIP?

Du kan enten søke på en av de annonserte internship-mulighetene på HHN Karriere, eller du kan på egenhånd finne en vertsorganisasjon som må godkjennes av HHN. 

HAR DU SPØRSMÅL?

I håndboken finner du nyttig informasjon om HHN Internship Master. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte:

June B. Doornich (Prodekan og kursansvarlig for HHN Internship Master): june.b.doornich@nord.no

Andreas Nordvik (Prosjektleder for HHN Internship Master): andreas.nordvik@nord.no

FORDELER MED INTERNSHIP

 • Nærhet: Skape nærhet til nærliggende arbeidsliv ved å delta på internship. 
 • Erfaring: Få verdifull og studierelevant arbeidserfaring gjennom internship.
 • Samskaping: Anvende dine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til vekst og utvikling hos vertsorganisasjonen.
 • Nettverk: Utvikle ditt profesjonelle nettverk.
 • Talentutvikling: Få muligheten til å utvikle ditt talent.
 • Kompetanse: Øke din praktiske forståelse og kompetanse.

SAMARBEIDSPARTNERE

Prosjektet er støttet med midler fra Nordland Fylkeskommune

VI UTDANNER MORGENDAGENS ØKONOMER

Handelshøgskolen utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen (HHN) relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå.