Månedlige arkiver: februar 2020

Microsoft Teams og/eller Zoom til nettbassert undervisning.

Uninett har lansert Zoom som en plattform spesielt for nettundervisning. Zoom har  overlappende funksjonalitet med Teams, men det kan kanskje være det har funksjonalitet som gjør det verdt å kjøpe. Vårt IKT pedagogiske miljø som er organisert utenfor IT har et ønske om å teste Zoom til nettundervisning frem mot sommeren. Vi har samkjørt oss og laget en felles plan hvor vi har lærere som tester Teams og Zoom. I etterkant vurdere om Zoom gir funksjonalitet som gjør at det er verdt kostnaden. Fortsett å lese Microsoft Teams og/eller Zoom til nettbassert undervisning.

Governance i Teams.

Microsoft Teams har et stort potensiale i seg til å bidra til å forenkle og forbedre det digitale samarbeidet mellom ansatte. Det gir også store muligheter til å øke åpenheten og forbedre informasjonsflyten, men uten noen form for retningslinjer og styring fra IT er faren stor for økt frustrasjon og forvirring. Etter først å sluppet Teams løs og fått «kaos» er vi nå forhåpentligvis på rett vei til å få kontroll slik at den digitale arbeidshverdagen blir bedre for ansatte og studenter.

Fortsett å lese Governance i Teams.

Velkommen til bloggen til avdeling for Digitalisering og IKT

I denne bloggen vil vi dele litt av det vi jobber med ved  Nord universitet. Vi har selv stor nytte av erfaringer delt av andre og vi ønsker med dette å gi noe tilbake.

Digitalisering og IKT (IT-avdelingen) ved Nord universitet består av i overkant av 40 personer og vi er delt inn i avdelinger for brukerstøtte, drift og prosjekt. Universitetet er lokalisert på mange studiesteder fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i Nord og har for tiden ca. 12.000 studenter og 1200 ansatte. Levanger og Bodø er de største studiestedene og der det jobber flest IT-ansatte, men vi er også lokalisert på de fleste studiesteder.

Ved Digitalisering og IKT avdelingen så har vi selv utstrakt bruk av digitale verktøy for å få utført jobben. I dag er er  leder for drift lokalisert på Stjørdal mens leder for brukerstøtte er  på Namsos som er små steder med få IT-ansatte. Samme er det i prosjekter hvor prosjekter kjørt kun med ansatte på et studiested skjer meget sjelden og regelen er at prosjekter består av ansatte på mange studiesteder.

Bruk gjerne kommentarfeltet eller ta kontakt hvis du har kommentarer, har spørsmål eller ønsker å dele dine erfaringer.

Velkommen til vår blogg 🙂