De usynlige heltene

Med rette har det blitt trukket frem helter som helsepersonell, butikkansatte og lærere. Men uten at en annen gruppe mennesker hadde omstilt seg i rekordfart og jobbet døgnet rundt ville trolig hele samfunnet falt sammen. Butikkene ville ikke fått mat, sykehusene ville kanskje kollapset, regjeringen ville slitt med å styre landet og undervisning mot alle landets elever og studenter ville stoppet opp.

Som prosjektleder og ikke den som gjør jobben har jeg lyst til å trekke frem mine kolleger og alle andre som jobber med data og datanettverk i Norge og verden. Verden er digitalisert og uten oppegående og stabile datasystemer stopper alt opp. For eksempel er produksjon og distribusjon av matvarer helt avhengig av datasystemer for at matvarene skal komme ut i butikkene. Samme gjelder sykehus som kanskje har noe av de mest avanserte datasystemer for å ta i mot og gi pasientene en god behandling. Uten gode og stabile data- kommunikasjonssystemer ville regjerningen blitt mer eller mindre handlingslammet med mange politikere i karantene og utfordringer med å kommunisere med andre etater og omverden.

Jeg kan bruke min arbeidsplass Nord universitet som et eksempel på hvordan ting så ut for oss som jobber med IT etter Regjerningen stengte landet. Jeg har jobbet med å tilrettelegge digitale nettundervisningsløsninger for lærere ved universitetene i 10 år. Det har handlet mye om å gå i motvind og prøve å få en kanskje litt for tradisjonell gruppe til å ta i bruk nye undervisningsmetoder over nett.  Så sa det pang med Korona og lockdown og mye mer skjedde på område i løpet av 2 dager enn det som har skjedd de 10 siste årene.

Alle ledere for fakultetene var på oss stresset og løsningsorienterte, alle lærere skulle ha opplæring og råd om bruk av digitale videoløsninger for nettundervisning og alle ansatte skulle ha gode og stabile kommunikasjonsløsninger på hjemmekontor. Dette samtidig som halve Europa skulle ha det samme som førte til at datasystemene og datanettverkene fikk en enorm øking i belastningen. Det er utrolig imponerende at skyleverandørene av videokonferanse og andre systemer klarte kunststykket med å oppskalere systemene sine slik at de ikke knelte og at våre lærere og ansatte kunne gå rett inn i en heldigital tidsalder fra en dag til en annen.

Ved IKT-avdelingen og den IKT-pedagogiske avdelingen kastet vi oss rundt og fikk laget et opplegg for lærere med de plattformene vi hadde for videokommunikasjon. Det har vært et rotterace uten sidestykke og de fleste på avdelingene har nok jobbet eller hatt jobben i tankene i alle døgnets våkne timer. Selvsagt sammen med bekymring for virus, familie og andre ting i forhold til krisen. Ved universitetet har vi vært heldige å slippe å bekymre oss for permitteringer og firmaers overlevelse, men mange andre som jobber med IT har nok dette i tillegg.

Sett fra min side så har all jobben vært et positivt stress, fordi nå har vi endelig fått lærerne over på digital nettundervisning, slik at de forhåpentligvis ser mulighetene det gir når vi er tilbake i normalsituasjonen. Det samme gjelder digitalt samarbeid mellom ansatte hvor Nord universitet trolig vil se enda flere muligheter i etterkant og også etter krisen redusere reisevirksomheten mellom studiestedene. Synd at det skulle en pandemi til for at dette skulle skje, men dette kan jo kanskje være en positiv ting som kommer ut av krisen.

Hadde Korona kommet hit for 5 år siden så er jeg sikker på at mange av de digitale løsningen ville kollapset. Det som er positivt med at IT-folket blir glemt i denne krisen er at det digitale datanettverket og digitale løsningene nå har blitt en del av den grunnleggende infrastrukturen slik som strøm- og vannforsyning. Samtidig er den digitale infrastrukturen sårbar både for angrep innenfra og utenfra og en kan tenke seg hva som vil skje i verden hvis internett faller ut en lengre periode.

Jeg ønsker å gi alle dere som jobber med digitale løsninger og nettverk en klapp på skuldra. Godt jobba så langt og lykke til videre!

Mvh
Kay Morten Myrbekk
Prosjektleder ved Digitalisering og IKT
Nord universitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *