Nord i verden – verden i Nord – og kunnskap for framtiden

Jeg håper at jeg i løpet av det neste året skal klare koble oss tettere på offentlig sektor og næringslivet og at disse nå melder sin interesse for oss og kompetansen programmet gir. Bedre arbeidstakere enn dette skal dere lete lenge etter!

I 2016 ble bacheloren i internasjonale relasjoner opprettet. Den ble, sammen med årsstudiet i internasjonale relasjoner raskt et veldig populært studium med mange søkere fra hele landet.

 

– Ikke bare er det en relativt unik bachelor i norsk sammenheng, men  vi ser generelt sett at kompetanse om internasjonale forhold er noe som blir stadig mer ettertraktet i arbeidslivet – enten man skal jobbe på kommunalt nivå, i et departement eller mer internasjonalt, sier Ellingsen som er SPA for programmet.

 

 

Studenter samlet til kollokvie
Studenter samlet til kollokvium.

 

Litt humor gjør studiehverdagen morsommere!

 

Studieprogrammet har foruten rene innføringsemner mange spennende kurs å tilby slik som for eksempel globalisering, bistandspolitikk, sikkerhetspolitikk, Internasjonale konflikter og terrorisme, miljø og klima, nordisk politikk og arktisk politikk. Programmet som helhet får veldig gode skussmål og score på studiebarometeret og er det studieprogrammet innenfor mer statsvitenskapelige fag i Norge som scorer absolutt høyest (Helthetsvurdering 4.8. av 5.0 i 2019).

 

– En av grunnene til at vi er så populære er det gode læringsmiljøet vi har på programmet», sier Ellingsen.

 

– Studentene er kjempeengasjerte og mange er aktive i studentpolitikken og ellers i alt som rører seg på campus  både faglig og sosialt. Også faglærerne på programmet er engasjerte og drar med studentene inn i spennende faglige og sosiale arrangementer. På et mindre universitet som Nord blir også kontakten mellom studenter og faglærere mye nærmere og ikke minst også studentene imellom. Engasjement avler engasjement ser vi», sier Ellingsen.

 

Paintballturnering
Paintballturnering

 

– Vi har også vaffelmøter innimellom og andre sosiale happenings og mange jobber tett sammen i kollokviegrupper. Mange av studentene på Internasjonale relasjoner er også aktive i Inter studentforening og de pleier samle seg i rommet til Inter i 2 etg. der de snakker om løst og fast, både fag og ikke fag. Vi faglærere og ikke minst jeg som SPA er veldig stolt av at vi har så ivrige og flinke studenter.

 

 

Fra et av vaffelmøtene på IR. Førsteamanuensis og
SPA Tanja Ellingsen steker vafler.

 

– Av de mange tingene vi og studentene har tatt initiativ til kan nevnes valgvake USA 2020 på Samfunnet, fagdag om protester i Latin-Amerika, paneldebatt om klimaendringene og dets effekter, valgvake Stortingsvalg, Lytring i Stormen bibliotek, 5 på gata om grønn campus, flyskamdebatt på Samfunnet, klima-quiz, paintballturnering, digital terrorøvelse osv. sier Ellingsen.

 

 

Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020

 

– Atlanterhavskomiteen kommer også på besøk hvert år og det er alltid veldig stas og avsluttes med en sosial kveld ute.

 

 

Atlanterhavskomiteen med studenter og Førstelektor Elisabeth Pettersen
Atlanterhavskomiteen med studenter og Førstelektor Elisabeth Pettersen

 

Gjennom at IR-studentene er så aktive og engasjerte både gir og etterlater de seg også et viktig avtrykk på FSV og Nord universitet som organisasjon og de har tatt initiativ til flere nye praksiser, bla. mentorordning.

 

– Jeg håper at jeg i løpet av det neste året skal klare koble oss tettere på offentlig sektor og næringslivet og at disse nå melder sin interesse for oss og kompetansen programmet gir. Bedre arbeidstakere enn dette skal dere lete lenge etter!

 

– For å forstå de utfordringer og strømninger vi står ovenfor, også i egne lokalsamfunn og våre regioner er kunnskap om internasjonale forhold meget viktig. For oss på Nord universitet og alle oss som bor her nord (Nordland og Trøndelag, ja Norge som helhet) betyr det selvsagt at det er viktig med solid kompetanse omkring våre Nordområder, men også om globale hendelser på det europeiske kontinent og verden for øvrig. I en verden hvor hendelser ett sted får konsekvenser for et annet langt unna og på kort tid, og hvor de globale truslene ser ut til å komme stadig nærmere er dette virkelig en kompetanse for framtiden, avslutter Ellingsen med et smil.

 

 

Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020
Fra valgvaken om USA 2020

Tanja Ellingsen, førsteamanuensis