Retningslinjer for bruk

Sist endret 26.3.2018

 1. Bloggen opprettes og igangsettes av web-teamet. Webteamet har administratortilgang på alle blogger. Den eller de ansatte som skal drive bloggen opprettes også som administrator.
 2. Oppdateringer av WordPress-installasjon, tema og utvidelser gjøres av webteamet, og varsles ikke.
 3. Bloggene på blogg.nord.no, kan både være personlige blogger (enkeltansatte) og gruppeblogger (f.eks forskningsprosjekt).
 4. Alle blogger må søkes om. Webteamet skal ha en kort begrunnelse for hvorfor man ønsker en blogg, og hvordan man ser for seg at denne skal drives.
 5. Alle bloggers innhold skal være knyttet til Nord universitets virksomhet.
 6. Alle blogger skal inneholde Nord universitets logo på forsiden. Det skal også legges en link til nord.no på dette bildet.
 7. Alle blogger skal settes opp med et tema fra et utvalg satt opp av webteamet. Det kan kun velges mellom installerte tema. Spesielle behov til oppsett kan vurderes av webteamet.
 8. Alle blogger kan benytte utvidelser som ligger klar i installasjonen av WordPress. Dersom andre utvidelser ønskes, kan dette vurderes.
 9. Alle bloggenes innhold (tekst, bilder, video..) skal være sømmelig.
 10. Ingen av bloggene på Nord universitets underdomener skal være kommersielle.

Om Bilde/Video-bruk:

 1. På alle bilder som brukes i bloggen må Nord universitet inneha rettigheter til før bruk på nett.
 2. Bilder skal krediteres. Formatet skal være slik:
  Foto: Foto: pluss eventuelt .
 3. Hentes bilder fra bildetjenester slik som Pixaba,, Flickr, Google, Dreamstime osv.. skal dette indikeres i bildetekst der det er mulig.
 4. Bilder fra aviser skal det hentes tillatelse fra fotografen.
 5. Faksimiler (jpg eller pdf) fra aviser må inneha avisens tillatelse for bruk

web@nord.no kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt bildebruk

Bilder som lastes opp, bør ikke være større enn 1300 x 900 px. I helt spesielle tilfeller kan dette overskrides.

Videoer fra tjenester slik som YouTube og Vimeo settes inn i innlegg med innliming av URLen til videoen i «Legg til media».