Aktuelt om prosjektet

Historiske og politiske forhandlinger om sørsamisk kultur og identitet

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten om sørsamisk kultur, næringsliv og historie.

Vi skal undersøke hvordan sørsamisk identitet har blitt forhandlet fram i ulike møter med majoritetskulturen, og hvordan både sørsamene og majoritetsbefolkningen på ulike vis har påvirket utviklingen.

Dette er et tverrfaglig prosjekt med historiske, kulturanalytiske og tekstvitenskapelige innfallsvinkler.