Om prosjektet

Historiske og politiske forhandlinger om sørsamisk kultur og identitet

Forskningsprosjekt 2016 – 2018

Prosjektet er drevet av en forskningsgruppe ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten om sørsamisk kultur, næringsliv og historie. Vi skal undersøke hvordan sørsamisk identitet har blitt forhandlet fram i ulike møter med majoritetskulturen, og hvordan både sørsamene og majoritetsbefolkningen på ulike vis har påvirket utviklingen.

Prosjektet er tverrfaglig, med historiske, kulturanalytiske og tekstvitenskapelige innfallsvinkler.

Prosjektet inneholder følgende delprosjekter og delmål:

  • Kommunikasjon og fortolkning av sørsamisk identitet i offentlig diskurs i 18. til 20. århundre.
  • Forhandlinger om sørsamisk identitet og historie i dagens Norge
  • Sørsamisk identitet, minne og kulturlandskap
  • Komparative aspekter ved kulturell identitet hos urbefolkninger i Canada og de nordiske landene
  • Symposium, workshoper, utstillinger, antologi og andre publikasjoner

Prosjektet er finansiert av Regionale forskingsfond Midt-Norge og Nord universitet, sammen med bidrag fra prosjektpartnerne.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med følgende partnere: