Resultat og publikasjoner

Bøker

Vitskaplege artiklar

Kolberg, Asbjørn: «’De godmodige Natur-Mennesker’ – Framstillingen av samisk folkeliv og språk i ‘Laminlamme’ av Maurits Hansen». Norsklæreren, Nummer 4/2017 (in print)

Sem, Leiv: «Om framstillinga av sørsamar i Trøndelags historie». Heimen Vol. 54 (02) 2017, s. 130-144

Vitskaplege og faglege føredrag

Hermanstrand, Håkon: «Samepolitisk historie fra Østre Namdal. Fra Lappekodicill til sametingsvalg». 100-årsmarkering av den samiske landsmøte 2017, 2017-09-02 –

Kolberg, Asbjørn: «South Saami Representations in Regional Norwegian Newspapers 1870–1970». 6th International Week of Professors 2017, 2017-05-08 – 2017-05-12. Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia, Riga  

Kolberg, Asbjørn: «Sørsamisk identitet i trøndersk presse omkring 1900». Sluttkonferanse for SAMISK II 2017, 2017-04-26 – 2017-04-27

Kolberg, Asbjørn: «”Bears Shot by Lap” – South Saami Representations in Regional Norwegian Newspapers 1870–1970». 16th International Students’ Research Conference (ISRC) 2017, 2017-05-09 – 2017-05-11

Nilssen, Trond Risto: «South Saami Cultural Landscape Under Pressure». Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity 2017, 2017-05-29 – 2017-06-01

Nilssen, Trond Risto: «Sørsamiske kultur- og minnelandskaper i krise? En analyse av debatten om planer for utbygging av vindmøller i sørsamiske reinbeitedistrikter». Sluttkonferanse samisk forskning II 2017, 2017-04-26 – 2017-04-27

Nilssen, Trond Risto: «Historiske og politiske forhandlinger om sørsamisk kultur og identitet». Hattfjelldalskonferansen 2017 2017, 2017-03-22 – 2017-03-23 

Sem, Leiv: «Inkludering og ekskludering i historieskriving» . Det nasjonale museumsmøtet 2017 2017, 2017-03-29 – 2017-03-31

Sem, Leiv: «Sørsamane i norsk historieskriving. Ei diskursanalytisk lesing av den sørsamiske kulturens plass, rolle og status i eit utval av nyare verk om regional- og nasjonalhistorie». Sluttkonferanse Samisk II Forskningsrådet 2017, 2017-04-26 – 2017-04-27

Populærvitskaplege artiklar og føredrag

Hermanstrand, Håkon: «Hvem var de, de før oss?» Spor 2017 (0801-5376) Vol. (1)

Hermanstrand, Håkon: «Sjøsamene i Namdalen». Miniseminaret Det samiske Nord-Trøndelag – synlig eller usynlig 2017, 2017-09-21 –

Hermanstrand, Håkon: «Samene, Levanger og martnan». Marsimartnan 2017, 2017-03-02 –

Hermanstrand, Håkon: «Det samiske landsmøtet i 1917 – deltakelsen fra Vevelstad» Åpent foredrag 2017, 2017-09-07

Hermanstrand, Håkon: «Samisk historie med norske kilder – en utfordrende kombinasjon». Tråante 2017 2017, 2017-02-08 –

Kolberg, Asbjørn: «Hundre års samiske representasjoner i nordtrøndersk presse». Forskningsdagene 2017 2017, 2017-09-21 – 2017-09-21

Kolberg, Asbjørn: «Samene i sør». 100-årsjubileum for samenes første landsmøte 1917 2017, 2017-02-01 –

Utstillingar

«Mens landet forsvinner – Mearan laante gaarvene». Tråante 2017 2017 Prosjektansvarleg Saemien sijte, prosjektmedarbeidarar Håkon Hermanstrand og Kjell Magne Derås

«Jubileumsmarkering for samisk landsmøte». Leiv Sem, Asbjørn Kolberg, Håkon Hermanstrand. Tråante 2017 2017

Kronikkar

Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv; Hermanstrand, Håkon: «Vindkraft truer sørsamenes livsgrunnlag. Aftenposten 2017-02-17

Medieinnslag og lesarinnlegg

Hermanstrand, Håkon: «Forskerprat om sørsamisk historie og bygsler». NRK Trøndelag [Radio] 2017-03-06

Hermanstrand, Håkon: «Forsker forteller om «lappisk vekkelse» eller samisk fanatisme» Sagat 2017-07-24

Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv; Hermanstrand, Håkon: «Standing Rock og Storheia – kamp om urfolks rettigheter». Trønder-avisa 2016-11-16

Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv: «Næringskonferansen, vindkraftutbygging og Nord universitets rolle». Trønder-avisa 2016-05-13

Kolberg, Asbjørn: «Fra isbrearkeologi til joik». NRK Trøndelag [Radio] 2017-05-31

Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto: «God ettermiddag Trøndelag». NRK P1 2017-01-02

Sem, Leiv: «Samisk identitet i T-A». Trønder-avisa 2017-02-10