ID 30126010 © Sudok1 | Dreamstime

MORS-stell

Mors er et begrep vi ofte bruker i sykepleiepraksis. Mors betyr «døden» på latin og vi bruker ofte begrepet når vi snakker om en person som er død. Et mors-stell er stell av døde. Dette er et stell som blir utført av sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenesten og sykehus. Det er et stell som skal preges av verdighet og respekt. Det er også viktig å huske på at det kan være religiøse hensyn å ta. Vi har alle ulikt syn på døden og døde, men et mors-stell kan være en veldig fin ting å være med på, og en grei erfaring å få mens man fremdeles er student og ikke har ansvaret alene.

Følgende prosedyre er forkortet, og hentet fra Helsebibliotekets hjemmesider, og er utformet for å sikre et verdig siste stell og korrekte rutiner rundt dødsfall i sykehuset. Dette er et eksempel, og din avdeling har sikkert egne prosedyrer for mors. Mest sannsynlig finnes det et mors-skrin eller skuff som er tilgjengelig. Spør om å få se den en gang du er innom jobb eller praksisplassen din.

Umiddelbart etter dødsfall

 • Noter klokkeslettet for når pasienten døde.
 • Meld dødsfallet til lege, som skal bekrefte dødsfallet og fylle ut de nødvendige papirer.
 • Pårørende kontaktes hvis de ikke allerede er til stede eller annen avtale foreligger.
 • Pasientrommet skal være ryddet og godt utluftet med varmen avskrudd.
 • Avklar om det skal tas spesielle hensyn relatert til religion.
 • Døren til rommet merkes med et egnet skilt, slik at ingen kommer inn uten å være oppmerksomme på hva som møter dem.
 • Medisinsk teknisk utstyr i rommet fjernes og eventuell O2-tilførsel skrus av. Administrasjonsutstyr for O2 fjernes.
 • Hudsår og stomier tildekkes med rene, vannfaste kompresser/bandasjer.
 • Utstyr som katetre (urin, svk, pvk), sonder, dren og annet utstyr fjernes (Ikke ved sannsynlig blødning eller mulig rettslig obduksjon). Bandasjer innstikkene og la bandasjen sitte på selv om det tilsynelatende slutter å væske.
 • Legg den døde flatt på ryggen med en liten pute under hodet.
 • Tørk rundt munnen, sett inn tannproteser. Dette er vanskelig på et senere tidspunkt og kan da bli mindre pent.
 • Haken støttes opp ved hjelp av hakestøtte.
 • Lukk øynene forsiktig. Ved behov kan øynene holdes lukket med fuktige kompresser.

Umiddelbart ved unaturlig dødsfall

 • Noter klokkeslett pasienten døde.
 • Kontakt lege med en gang.
 • Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall skyldes feil ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig.
 • Den døde skal bare røres/flyttes etter instruks fra politiet
 • Dersom det er mistanke om at feil på medisinsk teknisk utstyr er årsak til død, skal ikke utstyret eller tilhørende engangsutstyr fjernes. Varsle Medisinsk-teknisk avdeling
 • Ansvarlig lege gir retningslinjer for hvordan man skal forholde seg videre.

Forberedelser

Lag merkelapper som påføres navnelapp, dødsdato og klokkeslett, samt avdelingens rekvirentkode. Det skal også fremgå av merkelappen om obduksjon er nektet eller ikke. Evt. smitteregime noteres på merkelappene, samt markeres med gul trekant. Skriv på om pasienten har pacemaker. Har pasienten testamentert sitt legeme til anatomisk institutt, eller den døde skal sendes til hjemlandet, må dette opplyses på merkelappene. Lappene skal festes på høyre stortå og utenpå lakenet over føttene.

 • To personer skal dobbelsjekke pasient ID. La pasientens ID-bånd på armen være på.
 • Stellet utføres på pasientens rom eller i et eget stellerom og foretas av to personer.
 • Det skal legges til rette for at pårørende kan delta i stellet hvis de ønsker det.
 • Tidspunkt for stell vurderes ut fra hensynet til de pårørende og andre forhold i avdelingen.
 • Finn fram utstyret som er nødvendig.

Gjennomføring av stellet

 • Ta på engangshansker og stellefrakk. Ved smitteregime: Følg de retningslinjer for påkledning som gjelder for aktuelle smitteregime
 • Stellet utføres med respekt og verdighet. Den døde skal se velstelt ut. Kroppsvask, munnstell, sett inn tannproteser, gre håret, stell negler, barbering etter samråd med pårørende.
 • Tamponer rectalt og vaginalt. I noen tilfeller kan tamponering av nese og spiserør være aktuelt. Tarmstomier tamponeres. Legg alltid en papirkladd under setet.
 • Fjern utstyr som tuber, svk, kanyler, kateter, dren o.l. og påfør plasterlapp. Unntak: når politiet begjærer rettsmedisinsk undersøkelse, skal utstyr ikke fjernes.
 • Sørg for at det er rent utstyr på stomi samt rene bandasjer på alle sår og innstikksteder.
 • Ringer og smykker tas av hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Verdisaker deponeres.
 • Der det ikke er andre spesielle ønsker om påkledning, legges en sykehusskjorte bak frem på avdøde, samt bleie.
 • Legg laken rundt madrassen på vanlig måte, med et stikklaken på tvers som fungerer som en løftekladd senere.
 • Legg på rent laken (brukes senere til å pakke inn den døde), putevar og dynetrekk. Legg papirkladd under setet.
 • Den avdøde skal ligge på ryggen med armene langs sidene. En liten pute under hodet og dyne over seg som ved vanlig leie.
 • Rommet skal være ryddig og utluftet.

Opprydding

 • Brukt engangsutstyr kastes i vanlig avfallspose
 • Flergangsutstyr dekontamineres
 • Brukt tøy/tekstiler legges i skittentøysekk og sendes på vask
 • Rommet luftes godt
 • Grundig håndvask
 • Rommet rengjøres på vanlig måte (smittevaskes hvis det var smitteregime)

Pårørende

Når en pasient er gått bort er det ofte pårørende som må ivaretas. Pårørende reagerer veldig forskjellig på å ha mistet sine nære og som sykepleier trenger man ikke alltid si så mye, men bare være tilstede for de pårørende og tilrettelegge for dem. Pårørende har ofte ulike ønsker bl.a. når det kommer til om de vil se den døde. Vi har listet opp noen punkter som det kan være greit å snakke med pårørende om.

Avklare med pårørende:

 • om de ønsker å se den døde – pårørende oppfordres til dette
 • om de ønsker å være med under stellet
 • om den døde skal ha på seg privat tøy eller ikke (dette kan også gjøres på et senere tidspunkt av begravelsesbyrået)
 • om det er ønskelig at den døde skal beholde giftering eller andre smykker på (må i så fall dokumenteres)
 • om sykehusprest eller annen trosveileder skal kontaktes

Når pårørende skal se den døde:

 • Pårørende oppfordres til å se den døde, og det må legges til rette for dette. Kan gjøres før eller etter stell.
 • Sørg for at rommet er ryddig og overflødig utstyr tatt ut.
 • Hakestøtte kan være på. Om det er brukt hakebind tas dette midlertidig av. Eventuelle kompresser over øynene fjernes.
 • Hvit duk på bordet hvis tilgjengelig. Fordi levende lys ikke er tillatt på sykehuset må elektriske lys benyttes.
 • Tilby å bli med de pårørende inn til den døde. Avklar om de vil være alene eller ha en fra personalet hos seg
 • Identifisere behov for informasjon fra helsepersonell.
 • Avtal etterlattesamtale etter avdelingens rutiner.
 • Det er også mulig å få se den døde etter transport fra avdeling og lokale morsrom. Kapellet eller et eget visningsrom brukes til dette formålet.

Etterlatte oppfølging

Konvolutten “Til de pårørende” eller annen informasjonspakke deles ut. Den i personalet som var tilstede ved dødsfallet fyller ut de opplysningene som er nødvendig, før de pårørende mottar denne informasjonen.

Dokumentasjon

DIPS

Opprett notat/evaluering. Skriv inn klokkeslett, hvem som var tilstede og et kort hendelsesforløp, samt hvilken lege som har bekreftet dødsfallet, legge eventuelt til informasjon etter lokale retningslinjer. Registrer dødsfallet slik som beskrevet i brukerveiledningen MORS registrering. Alle journaldokumenter samles sammen og leveres skrivetjenesten ved avdelingen. Dødsattesten skrives av lege og hentes av begravelsesbyrået eller pårørende. Vær nøye med at navn, dato og klokkeslett stemmer.

2 kommentarer til “MORS-stell

 1. Vet at flere har gått bort fra praksis med å tamponere rektalt og vaginalt, blant annet på min arbeidsplass i kommunen.

  1. Hei Line, og takk for kommentar!
   Ja, det er variasjoner i retningslinjer på ulike arbeidsplasser for tamponering. Noen bruker det, andre ikke.
   Denne prosedyren inkluderer tamponering, og VAR (PPS) sier at man kan bruke bleie ELLER tamponering. De begrunner det med at “Tamponering forhindrer avgang av kroppsvæsker, urin og avføring som vil gi ubehagelig lukt for de pårørende. Det er også mer hygienisk for annet personell som skal håndtere den døde senere i forløpet.”.

   Hilsen Anne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.